Litt om meg

Om meg

Nøkkelkompetanse som fotografering, grafisk form, trykksaker, visuell kommunikasjon.

Kundegrunnlaget er næringsliv, kulturinstitusjoner og mindre bedrifter. Kompetansen min dekker fotografering, markedsføring, webpublisering og grafisk design.

Nyhetsbrev

Attraktivt innhold for kundene dine

Få kjennskap til målgruppen din

Research om nye og eksisterende kunder

For deg

I møte med deg som kunde, arbeider jeg etter vante prinsipper. Det kjennetegnes ved gjennomgang av bedriftens nåværende profil utad. Klargjøre eksisterende målgrupper for å oppnå kommunikasjon. Det noteres hva man ønsker å oppnå i henhold til målgruppen, videre hvilke tiltak man ønsker skal gjennomføres og aktuelle media. Et antatt budsjett blir også gjennomgått. En god gjennomgang i starten kan spare utgifter underveis.

Portrait

Gretelill Svendsen

Fotograf & Designer

Visuell kommunikasjon som hjelper deg å nå frem.

Web & UI

Strukturert infomasjon
som brukere skal
oppfatte raskt.

Fotografi

Fotografi kommuniserer godt,
jeg har lang erfaring.

Nyhetsbrev

Bruk kortfattet tekst og
gode bilder, kunden din vil
ha informasjon raskt.

Ideer

Det utarbeides digitale
skisser som du
får til godkjenning.

Interessert?

Gjør en forespørsel!
Kontakt